Fan Page:

4.8k

YouTube:

1600+

Twitter:

---Poslednje Dodavanje Sadrzaja na Sajt: 25. Jul 2019. - Nova YouTube Pesmica Pesma o Pužu


BOGOVI - Olivera Jelkic

Svaki narod ima Boga,
kojem neko ime da,
egipatski Bog se zvaše
jednostavno samo - Ra.

Stari Grci imali su,
božanstava velik broj,
ali Zevs je na Olimpu
postavio presto svoj.

Rimljani su stari svome
Bogu drugo ime dali,
koji beše najglavniji:
Jupiterom su ga zvali.
Copyright 2007-2019 © Za Decu. Clipart: Phillip Martin.